Home > Board of Directors

Board of Directors

Chairperson of Board of Directors
Masahiro Tachi

Directors
Daisuke Sawamura
Ichiro Hashimoto
Junko Sugama
Junko Yotsuya
Kayoko Oguro
Kenichi Shimada
Makiko Tanaka
Masami Hidaka
Masatoshi Abe
Mihoko Ishizawa
Noboru Makabe
Satoshi Urushidate
Seiichiro Motegi
Shigeki Ikushima
Shigeru Ichioka
Shuhei Fukuro
Toshihiro Kitte
Yoko Mitomi
Yuko Mizokami
Zenzo Isogai


Auditors
Hideko Tanaka
Hiroto Terashi
Takao Tachibana

▲Page Top