Japanese Society of Pressure Ulcers

Regional Branches

  • Hokkaido
  • Tohoku
  • Kanto-Koshinetsu
  • Chubu
  • Kinki
  • Chugoku and Shikoku
  • Kyushu